Umowa sprzedaży – wszystko co musisz wiedzieć

Umowa sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży, czyli umowa sprzedaży zaliczana jest do umów wzajemnych. zobowiązujących. Jest to umowa zawierana na podstawie kodeksu cywilnym. Polega ona na przeniesienie własności na rzecz kupującego. Na jej podstawie rzecz będąca przedmiotem sprzedaży trafia fizycznie do nowego posiadacza. Umowa sprzedaży nie wymaga zawierania jej w obecności notariusza. Aby weszła w życie wystarczy jedynie sporządzić ją w formie pisemnej.

Co musi zawierać?

W umowie sprzedaży obowiązkowo muszą znaleźć się poszczególne elementy. Brak ich obecności może być powodem do jej podważenia. Na pewno podstawowym elementem jest data i miejsce zawarcia umowy. Wymienione powinny również być obowiązkowo strony umowy. Mogą to być osoby prawne, jak i fizyczne. Strony te powinny być jak najdokładniej opisane. To znaczy, że w przypadku osób fizycznych dobrze jest wpisać ich imiona i nazwiska, numer dowodu osobistego czy też adres zamieszkania. W przypadku firm oprócz adresu warto podać choćby nawet Numer Identyfikacji Podatkowej.

Koniecznie trzeba określić przedmiot sprzedaży. Mogą to być tylko te towary, które zostały oficjalnie dopuszczone do obrotu na terenie Polski. Najczęściej są to oczywiście przedmioty, ale dopuszczalne są też zespoły rzeczy i praw, prawa majątkowe czy energia. W umowie przedmiot sprzedaży powinien być szczegółowo opisany, by jego identyfikacja nie sprawiała problemów, aby nie powstały żadne wątpliwości, czego dotyczy dana umowa. Obligatoryjnie należy wpisać do umowy ceny sprzedaży. Powinna być ona wyrażona w konkretnej jednostce pieniężnej. Jeżeli cena nie zostanie zamieszczona, umowa sprzedaży automatycznie stanie się umową darowizny. Umowa sprzedaży może zawierać jeszcze inne pożyteczne informacje, które mogą się okazać przydatne w przyszłości z punktu widzenia jednej lub obu stron. Takimi informacjami mogą się okazać na przykład miejsce przekazania rzeczy, udzielenia dodatkowych gwarancji, sposób dostawy.

Prawo cywilne

Prawo cywilne zaliczane jest do najważniejszych gałęzi prawa powszechnego. Reguluje ono stosunki pomiędzy podmiotami indywidualnymi. Jest ono niezwykle istotne z punktu widzenia każdego z nas, ponieważ jego zapisy dotyczą praktycznie każdego aspektu naszego życia. Z tego powodu warto mieć o nim pojęcie, ponieważ jego nieznajomość może narazić nas na przykładowo straty moralne i materialne. Prawo cywilne można podzielić na kilka rodzajów. Jedną z najważniejszych gałęzi jest z pewnością prawo pracy. Reguluje ono stosunki pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Jasno opisuje wszystkie najważniejsze prawa oraz obowiązki pracownika. Z kodeksu pracy można dowiedzieć się na przykład tego, na jakich zasadach wyliczany jest podstawa wymiaru urlopu wypoczynkowego. Prawo pracy określa także prawa pracownic znajdujących się w ciąży oraz osób znajdujących się na zwolnieniach lekarskich. To niezwykle pożyteczna wiedza, która przydaje się każdego dnia. Drugą istotną gałęzią prawa cywilnego jest prawo ogólne. Jest ono najbardziej rozległym działem, ponieważ ma za zadanie regulować wszystkie aspekty życia.

Podsumowanie

Prawo zobowiązań ma za zadanie sprawowanie kontroli nad prawidłowymi relacjami mającymi miejsce pomiędzy usługodawcami a usługobiorcami. Kluczową dziedziną zaliczaną do prawa cywilnego jest prawo rodzinne. Zawiera w sobie wszystkie regulacje dotyczące takich aspektów, jak opieka nad dziećmi oraz kwestie majątkowe. Prawo rzeczowe określa relacje pomiędzy podmiotami a przedmiotami użytkowymi. Prawo cywilne jest jednym z najobszerniej omawianym rodzajem prawa na studiach prawniczych