Notariusz jako osoba zaufania publicznego

Kancelaria notarialna jest miejscem pracy notariusza. Kim zatem jest notariusz? Powyższe zagadnienie postaramy się przybliżyć w niniejszym artykule. Kim jest notariusz? Notariusz jest prawnikiem, pełniącym funkcję zaufania publicznego i dającym gwarancje i pewność obrotu. Działa on na podstawie ustawy – prawo o notariacie. Dokumenty przez niego sporządzane mają postać aktów notarialnych o charakterze dokumentu urzędowego.…

Kancelaria prawna – tani i dobry wybór?

Prawne uwarunkowania w naszej codzienności Każdy z nas jest otoczony szczelnym systemem prawnym, który w znaczącym stopniu reguluje nasze życie oraz nasze postępowanie. Prawo otacza nas zatem w każdej dziedzinie naszego życia oraz we wszystkich jego obszarach działalności. Czasem może być to dla nas uciążliwe, gdyż ciążyła nas nieustannie konieczność dostosowania się do regulacji prawnych.…