Upadłość konsumencka i projekt ustawy

Podczas jesiennej sesji rząd RP zamierza przyjąć opracowane przez rząd poprawki do prawa upadłościowego, które zapisują możliwość restrukturyzacji długów i przywrócenia wypłacalności pojedynczego dłużnika. Projekt ustawy umożliwia z jednej strony ochronę interesów banków przed niewypłacalnością kredytobiorców, a z drugiej strony pomaga dłużnikom zachować dobrą kondycję finansową i uniknąć przestępczych metod „ściągania” długów. Co w prawie upadłościowym…

Notariusz jako osoba zaufania publicznego

Kancelaria notarialna jest miejscem pracy notariusza. Kim zatem jest notariusz? Powyższe zagadnienie postaramy się przybliżyć w niniejszym artykule. Kim jest notariusz? Notariusz jest prawnikiem, pełniącym funkcję zaufania publicznego i dającym gwarancje i pewność obrotu. Działa on na podstawie ustawy – prawo o notariacie. Dokumenty przez niego sporządzane mają postać aktów notarialnych o charakterze dokumentu urzędowego.…

Kancelaria prawna – tani i dobry wybór?

Prawne uwarunkowania w naszej codzienności Każdy z nas jest otoczony szczelnym systemem prawnym, który w znaczącym stopniu reguluje nasze życie oraz nasze postępowanie. Prawo otacza nas zatem w każdej dziedzinie naszego życia oraz we wszystkich jego obszarach działalności. Czasem może być to dla nas uciążliwe, gdyż ciążyła nas nieustannie konieczność dostosowania się do regulacji prawnych.…