Upadłość konsumencka i projekt ustawy

Podczas jesiennej sesji rząd RP zamierza przyjąć opracowane przez rząd poprawki do prawa upadłościowego, które zapisują możliwość restrukturyzacji długów i przywrócenia wypłacalności pojedynczego dłużnika. Projekt ustawy umożliwia z jednej strony ochronę interesów banków przed niewypłacalnością kredytobiorców, a z drugiej strony pomaga dłużnikom zachować dobrą kondycję finansową i uniknąć przestępczych metod „ściągania” długów. Co w prawie upadłościowym…