Notariusz jako osoba zaufania publicznego

Kancelaria notarialna jest miejscem pracy notariusza. Kim zatem jest notariusz? Powyższe zagadnienie postaramy się przybliżyć w niniejszym artykule. Kim jest notariusz? Notariusz jest prawnikiem, pełniącym funkcję zaufania publicznego i dającym gwarancje i pewność obrotu. Działa on na podstawie ustawy – prawo o notariacie. Dokumenty przez niego sporządzane mają postać aktów notarialnych o charakterze dokumentu urzędowego.…